"Nurəngiz Günə BİR BƏND ŞEİR"

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)

Nəğmələri uçub rahatlanmadan
Ətrafa nəvaziş gətirməkdədir.
İnamları zəif görünənlərçün
Ülfət nəsimini əsdirməkdədir.
+ +2 -

Şərh Yaz