Sayt.Biz


» Xəbərlərin siyahısı: 04.04.2018
624 0

Abdulla Şaiqin "Zəhmət və Zinət" əsərinin təhlili

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Abdulla Şaiqdir. O, uşaqlar və gənclər üçün bir sıra maraqlı əsərlər yazmış, əsərlərində gözəl əxlaqi fikirlər, tərbiyəvi məsələlər irəli sürmüşdür. Abdulla Şaiqin şeirlə yazılan bir sıra mənzum nağıllan da vardır ki, bunlardan biri «Zəhmət