Tat Dili

Tat Dili

Tat Dili və Azəri Dili Tərcüməsi

Tat Dilində
Azəri Dilində


Biya
-
Gəl

Şinö
-
Eşit

Vin
-
Gör

Deş
-
Bax

Piyər
-
Ata

Moy
-
Ana

Bürar
-
Qardaş

Xuvar
-
Baci

Bəbə
-
Baba

Əyəl
-
Uşaq

Kuçik
-
Balaca

Kələhə
-
Böyük

Dül
-
Ürək

Xostüm
-
Sevdim

Bəxostüm
-
Sevirəm

Men
-
Mən

-
Sən

U
-
O

Gu
-
De

Şinörüm
-
Eşitdim

Guş
-
Qulaq

Duhun
-
Ağiz

Vini
-
Burun

Çüm
-
Göz

Dəs
-
Əl

Poy
-
Ayaq

Şiqəm
-
Qarin

Kəmər
-
Bel

Düş
-
Çiyin

Sər - Baş
Əngüşt - Barmaq

Davami Olacaq
+ +1 -

Şərh Yaz