Sayt.Biz


» Internet Reklamlari, Saytda Reklam, Reklamlar, Reklam, Sayt.Biz də Reklam

Internet Reklamlari, Saytda Reklam, Reklamlar, Reklam, Sayt.Biz də Reklam

Tarifə görə reklam:
- Bu reklam növündə sizin əlavə etdiyiniz reklamlar seçdiyiniz tarifdə nəzərdə tutulan saya uyğun olaraq birbaşa olaraq istifadəçilərin telefonuna reklam bildirişi formasında göndərilir.
Reklamın tarifi
Qiyməti
500 baxış
1 manat
1000 baxış
2 manat
1500 baxış
3 manat
3000 baxış
5 manat
5500 baxış
10 manat
8000 baxış
15 manat
15000 baxış
20 manat
30000 baxış
30 manat
55000 baxış
50 manat
100000 baxış
100 manat


Müddətli reklamların qiyməti:
- Bu reklam növündə sizin əlavə etdiyiniz reklamlar seçdiyiniz müddətdə mobil əlavənin ən yuxarı hissəsində və sayt.biz'in bütün istifadəçiləri üçün görünən olur. 
 
Reklamın müddəti
Qiyməti 
1 gün
5 manat
3 gün
12 manat
7 gün
26 manat
10 gün                                                         
30 manat
,