Internet Reklamlari, Saytda Reklam, Reklamlar, Reklam, Sayt.Biz də Reklam

Tarifə görə reklam:
- Bu reklam növündə sizin əlavə etdiyiniz reklamlar seçdiyiniz tarifdə nəzərdə tutulan saya uyğun olaraq birbaşa olaraq istifadəçilərin telefonuna reklam bildirişi formasında göndərilir.
Reklamın tarifi
Qiyməti
150 baxış
1 manat
310 baxış
2 manat
480 baxış
3 manat
810 baxış
5 manat
1620 baxış
10 manat
2490 baxış
15 manat
3480 baxış
20 manat
5460 baxış
30 manat
9420 baxış
50 manat
18840 baxış
100 manat


Müddətli reklamların qiyməti:
- Bu reklam növündə sizin əlavə etdiyiniz reklamlar seçdiyiniz müddətdə mobil əlavənin ən yuxarı hissəsində və sayt.biz'in bütün istifadəçiləri üçün görünən olur. 
 
Reklamın müddəti
Qiyməti 
1 gün
5 manat
3 gün
12 manat
7 gün
26 manat
10 gün                                                               
35 manat                                 
          Ölkə                           Kliklər                  Baxişlar
Azerbaycan
25.974
358.256
Rusya
742
8.527
Türkiye
247
3.809
Georgia
223
3.995
İran
171
3.022
Bilinmeyen Bölge
133
1.749
Ukrayna
49
816
Almanya
29
285
Amerika Birleşik Devletleri
23
398
Kazakistan
20
258