Xəstəliklərin adlari və Tərcüməsi


Xəstəliklər - Tərcümə 

♦Ümümi xəstəliklər — Patofobiya (Pathophobia)
♦Müəyyən olunmuş xəstəliklər —Monopatofobiya (Monopathophobia)
♦Angina —Anginofobiya (Anginophobia)
♦Yaddaş itgisi —Amnezifobiya (Amnesiphobia)
♦Korluq—Skotomafobiya (Scotomaphobia)
♦Beyin xəstəlikləri — Meningitofobiya (Meningitophobia)
♦Xərçəng — Kançerofobiya (Cancerophobia)
♦İnfarkt —Kardiofobiya (Cardiophobia)
♦Vəba —Xorofobiya (Chorophobia)
♦Gəbəlik — Koprastazofobiya (Coprastasophobia)
♦İnfeksiya — Molizmofobiya (Molysmophobia)
♦Diabet —Diabetofobiya (Diabetophobia)
♦Quduzluq — Kinofobiya (Cynophobia)
♦Qrip— Febrifobiya (Febriphobia)
♦Yaralanma — Tripanofobiya (Trypanophobia)
♦Travma— Travmatofobiya (Traumatophobia)
♦Dəlilik — Dementofobiya (Dementophobia)
♦Dəri qaşınması (gicişməsi) — Akarofobiya (Acarophobia)
♦Cüzam— Leprofobiya (Leprophobia)
♦Yara tikişi — Ftiriofobiya (Phthiriophobia)
♦Zökəm—Epistaksiyofobiya (Epistaxiophobia)
♦Fobiya — Fobiofobiya (Phobophobia)
♦Zəhərlənmə —Toksikofobiya (Toxicophobia)
♦Poliomiyelit (yoluxucu uşaq iflici)— Poliozofobiya (Poliosophobia)
♦Babasil —Proktofobiya (Proctophobia)
♦Şok — Qormefobiya (Hormephobia)
♦Cinsi pozğunluq — Parafobiya (Paraphobia)
♦Dəri xəstəlikləri — Dermatoziofobiya (Dermatosiophobia)
♦Sifilis (yoluxucu zöhrəvi xəstəlik) — Luifobiya (Luiphobia)
♦Vərəm —Ftiziofobiya (Phthisiophobia)
♦Peyvənd— Vaksinofobiya (Vaccinophobia)
♦Zöhrəvi xəstəliklər— Kipridofobiya (Cypndophobia)

Heyvanlar

♦Heyvanlar — Zoofobiya (Zoophobia)
♦Heyvanların xəzi və dərisi — Dorafobiya (Doraphobia)
♦Vəhşi heyvanlar — Aqrizoofobiya (Agrizoophobia)
♦Qarışqalar — Mirmekofobiya (Myrmecophobia)
♦Arılar — Apifobiya (Apiphobia)
♦Quşlar— Ornitofobiya (Ornithophobia)
♦Öküzlər— Taurofobiya (Taurophobia)
♦Atlar— Hippofobiya (Hippophobia)
♦Pişiklər —Aklyurofobiya (Aclurophobia)
♦Toyuqlar— Alektorofobiya (Alektorophobia)
♦İtlər— Kinofobiya (Cynophobia)
♦Siçanlar— Muzofobiya (Musophobia)
♦Krısalar — Zemmifobiya (Zemmiphobia)
♦Susamuru— Lyutrafobiya (Lutraphobia)
♦Balıqlar— İxtiofobiya (Ichthyophobia)
♦Akulalar — Selaxofobiya (Selachophobia)
♦Molyusklar — Ostrakonofobiya (Ostraconophobia)
♦Qurbağalar — Batraxofobiya (Batrachophobia)
♦Quru qurbağası— Bufonofobiya (Bufonophobia)
♦Bakteriya və mikroblar —Verminofobiya (Verminophobia)
♦Həşəratlar —Akarofobiya (Acarophobia)
♦Моли — Mottefobiya (Mottephobia)
♦Parazitlər — Parazitofobiya (Parasitophobia)
♦Sürünən heyvanlar (Reptiliyalar) —Herpetofobiya (Herpetophobia)
♦İlanlar — Ofidiofobiya (Ophidiophobia)
♦Hörümçəklər —Araxnefobiya (Arachnephobia)
♦Qurd —Skoletsiofobiya (Scoleciphobia)

Predmetlər

♦Assimetrik əşyalar — Assimetriofobiya (Asymmetriphobia)
♦Balaca əşyalar — Mikrofobiya (Microphobia)
♦Böyük əşyalar — Meqalofobiya (Megalophobia)
♦Müqəddəs əşyalar —Aqiofobiya (Hagiophobia)
♦Avtomobillər —Motorofobiya (Motorophobia)
♦Velosipedlər—Tsiklofobiya (Cyclophobia)
♦Kitablar — Bibliofobiya (Bibliophobia)
♦Saatlar —Xronometrofobiya (Chronometrophobia)
♦Kompyuterlər — Kiberfobiya (Cyberphobia)
♦Xaç və çarmıxa çəkilmiş əşyalar —Staurofobiya (Staurophobia)
♦Xrustal və şüşələr — Kristallofobiya (Crystallophobia)
♦Kuklalar — Pediofobiya (Pediophobia)
♦Yeni dərmanlar — Neofarmofobiya (Neopharmaphobia)
♦Parça—Tekstofobiya (Textophobia)
♦Quş lələyi —Pteronofobiya (Pteronophobia)
♦Fleyta (nəfəsli musiqi aləti) — Aulofobiya (Aulophobia)
♦Maşınlar — Mexanofobiya (Mechanophobia)
♦Güzgü — Katoptrofobiya (Catoptrophobia)
♦Pul —Xrometofobiya (Chrometophobia)
♦İynə və ucu iti əşyalar — Ayxmofobiya (Aichmophobia)
♦Güllə—Ballistofobiya (Ballistophobia)
♦Odlu silah — Qoplofobiya (Hoplophobia)
♦Nüvə silahı — Nukleomitufobiya (Nucleomituphobia)
♦Kağızlar — Papirofobiya (Papyrophobia)
♦Sancaq — Enetofobiya (Enetophobia)
♦Ülgüc — Ksirofobiya (Xyrophobia)
♦Telefonlar—Telefonofobiya (Telephonophobia)

İnsanlardan qorxma

♦Ümumi insanlardan —Antropofobiya (Anthropophobia)
♦İctimaiyyətdən — Sosiofobiya (Sociophobia)
♦Dazlardan— Peladofobiya (Peladophobia)
♦Saqqallılardan —Poqonofobiya (Pogonophobia)
♦Gözəl qadınlardan — Kaliqinefobiya (Caligynephobia)
♦Eybəcər (çirkin)-dən —Teratofobiya (Teratophobia)
♦Güzgüdəki öz əksindən —Eysoptrofobiya (Eisoptrophobia)
♦Yoxsul və dilənçilərdən — Qobofobiya (Hobophobia)
♦Oğrulardan —Sçelerofobiya (Scelerophobia)
♦Uşaqlardan —Pedofobiya (Pedophobia)
♦Günahsız qızlardan — Partenofobiya (Parthenophobia)
♦Çinlilərdən —Sinofobiya (Sinophobia)
♦Klounlardan — Koulrofobiya (Coulrophobia)
♦Diş həkimindən —Dentofobiya (Dentophobia)
♦Əcnəbilərdən — Ksenofobiya (Xenophobia)
♦İngilislərdən — Anqlofobiya (Anglophobia)
♦Fransızlardan— Frankofobiya (Francophobia)
♦Almanlardan — Tevtofobiya (Teutophobia)
♦Yunanlardan— Heliofobiya (Heliophobia)
♦Homoseksuallardan — Homofobiya (Homophobia)
♦Kişilərdən—Androfobiya (Androphobia)
♦Yaponlardan — Yaponofobiya (Japanophobia)
♦Yəhudilərdən — İudofobiya (Judeophobia)
♦Qaynana (arvadın anası və   kişinin anası)— Penterafobiya (Pentheraphobia)
♦Qocalardan —Qerontofobiya (Gerontophobia)
♦Roma papasından — Papafobiya (Papaphobia)
♦Siyasətçilərdən — Politikofobiya (Politicophobia)
♦Keşişlərdən— Hierofobiya (Hierophobia)
♦Fahişələrdən — Kipridofobiya (Cypridophobia)
♦Qarətçilərdən — Harpaksofobiya (Harpaxophobia)
♦Ruslardan— Rusofobiya (Russophobia)
♦Qohumlardan—Sinqenezofobiya (Syngenesophobia)
♦Qadınlardan — Qinofobiya (Gynophobia)
♦Yeniyetmələrdən — Efebifobiya (Ephebiphobia)
♦Qarşı cinsin nümayəndəsindən — Heterofobiya 

+ 0 -

Şərh Yaz

  • Sayt.Biz
  • Sayt.Biz
  • Sayt.Biz