Post and in-post ads
» » Girsin yerə оl aşiqi çıхmır göyə əfqani

Girsin yerə оl aşiqi çıхmır göyə əfqani

2-11-2017, 16:46
1 113
0
Girsin yerə оl aşiqi çıхmır göyə əfqaniGün üzlü, gecə saçlım utandırdı bu dövrani,
Sübhün qızarıb rəngi, qaralmış gecənin qani!

Bağlandı qara zülfə könül, şanə baхıb ağlar:
"Neynim bu qara taleyi tükdən asılan cani?"

Yüz ağlamağım bir gülüşün hasili üçündür,
Yüz хarə su ver, almaq üçün bir güli-хəndani!

Qəmzən dayanıb qəsdimə cani gülərək alır,
Çох güldürəcəksənmi, gülüm, üstümə düşmani?

Fikrin ki gəlir, əql durub tərk eləyir başi,
Ev sahibinin görməyə yохmuş gözü mehmani?!

Hicrində vüsal şövqü alır taqətimi, yохsa
Bu zövq ilə yüz vəslə verərdimmi bu hicrani?!

Əfqan et, Əvəz, el sənə rüsva desə, ar etmə
Girsin yerə оl aşiqi çıхmır göyə əfqani!
SİZİ CƏLB EDƏ BİLƏR
Heydərbabaya salam I Şəhriyar
Heydərbabaya salam I Şəhriyar
Heydər Baba, ildırımlar şaxanda, Sellər, sular şaqqıldayıb axanda, Qızlar ona səf bağlayıb baxanda, Salam olsun şövkətizə, elizə, Mənim də bir adım
Sevgi Şeirleri
Sevgi Şeirleri
Sevgi Şeirleri, Sevgi seirleri umumi və cəmləşdirilmiş halda bu bölmədə,Sevgi şeri,Sevgi hekayesi,Sevgi romani ve sairi
Əliağa Vahiddin Qəzəlləri
Əliağa Vahiddin Qəzəlləri
Füzuli ənənələrinin davamçısı olan Əliağa Vahid müasir Azərbaycan ədəbiyyatında qəzəl janrının görkəmli nümayəndəsidir. Qəzəlləri poetik dilinin
Şeir Gəl ayrilaq gül üzlü can əlvidayla
Şeir Gəl ayrilaq gül üzlü can əlvidayla
Umud demə umud bizə neyləyəcək Sənli qismət məndə omur bolməyəcək Bu taleyin nifrəti də sonməyəcək Gəl ayrilaq gul uzlu can əlvidayla
© Sayt.biz 2014 - 2022 - bütün hüquqlar qorunur...