Verəcək Allah

Elnur Rəsuloğlu (Əliyev)

Rəhmətlik Əliniyaz əmimə

Vəzifə düşkünü insanların, bil,
Gec-tez qəzasını verəcək Allah.
Ölümünə bais olanların, bil,
Ağır cəzasını verəcək Allah.
Qara torpaq altda yatanların, bil,
Hər gün əzasını verəcək Allah.
Quştək haqqa tərəf uçanların, bil,
Geniş fəzasını verəcək Allah.
+ +3 -

Şərh Yaz